Người Nước Ngoài Có Được Mua Nhà Ở Việt Nam?

Trên thực tế, Luật Nhà ở 2014 có quy định rõ ràng về việc người nước ngoài có được mua nhà ở Việt Nam hay không. Trong bộ Luật này có một chương riêng, cụ thể là điều 159 quy định về quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài. Theo đó, các cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài được phép nhập cảnh và không thuộc diện được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự là được phép mua nhà tại Việt Nam.

Như vậy, câu trả lời là có cho câu hỏi người nước ngoài có được mua nhà ở Việt Nam hay không. Tuy nhiên, dù được phép mua và sở hữu nhà tại Việt Nam, nhưng cá nhân, tổ chức nước phải đáp ứng các quy định về nhập cảnh vào Việt Nam hoặc đáp ứng các quy định về giấy phép đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam.

Theo quy định của Luật nhà ở, có 2 loại hình bất động sản mà người nước ngoài được phép mua tại Việt Nam là căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại. Một điều cần lưu ý là người nước ngoài chỉ được sở hữu tối đa 50 năm với bất động sản kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và có thể được gia hạn thêm nếu có nhu cầu. Tuy nhiên, người nước ngoài khi mua nhà tại Việt Nam sẽ phải tuân thủ một số quy định của pháp luật về số lượng căn hộ, nhà ở được phép sở hữu nhằm đảm bảo các yếu tố an ninh, quốc phòng.

Ngoài ra, Luật cũng quy định rõ cá nhân nước ngoài với tư cách chủ sở hữu nhà ở được hưởng các quyền như công dân Việt Nam. Các quyền đó bao gồm quyền được mua, thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng nhà ở, quyền bán lại nhà ở sau khi được cấp giấy chứng nhận…

Nguồn: batdongsan.com.vn